ΕΣΠΑ Επιχορήγηση

Περιβαλλοντική Φιλοσοφία

Από την ίδρυσή της, η Mezzo Mezzo Estate έχει προτεραιότητα την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας –υβριδικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης και αντλία θερμότητας.

Σύστημα θέρμανσης με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - υβριδικό ηλιακό σύστημα θέρμανσης & αντλία θερμότητας.

Όλα τα συστήματα φωτισμού μας είναι εξοπλισμένα με τελευταίες λυχνίες τεχνολογίας LED με ζεστό φως για άριστο φωτισμό και προστασία του περιβάλλοντος.

Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές μας είναι πάνω από ενεργειακή κλάση A+.

Όλα τα παράθυρά μας διαθέτουν ενεργειακά τζάμια με τους υψηλότερους συντελεστές μόνωσης.

Όλα τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα καθαρισμού είναι από βιοδιασπώμενα συστατικά και είναι εντελώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, χωρίς καμία ένδειξη επικινδυνότητας, ιδανικά για παιδικά δωμάτια.